TERVETULOA KULJETUSLIIKE JUHANI TUOMINEN OY.N KOTISIVUILLE

etusivukone

 

Kuljetusliike Juhani Tuominen Oy

Yritys harjoittaa koneellista puunkorjuuta ja lähikuljetusta sekä puutavaran kaukokuljetusta.

Kuljetusliike Juhani Tuominen Oy tarjoaa kehittyneitä puun korjuu ja kuljetus palveluja, jotka vastaavat markkinoiden vaatimuksia sekä laadun että tehokkuuden osalta.  Yritys suorittaa kaikki puun-ja energiahankinnan logistiikan työvaiheet itsenäisesti asiakkailta tulleiden toimeksiantojen mukaisesti. Arvomme ovat asiakaslähtöisyys, verkostoituminen, kannattavuus ja kasvu.

Kaikessa toiminnassa pidämme huolta ympäristöstä, vesien, ilman ja maaperän suojelusta. Pyrimme säästävään luonnonvarojen käyttöön käyttämällä ympäristöturvalista kuljetuskalustoa tehokkaasti ja huolehtimalla henkilöstömme ympäristötietoisuudesta ja –koulutuksesta. Jotta yritys pystyisi täyttämään asetetut laatu- ja ympäristövaatimukset on sen laatinut toimintaansa varten laatukäsikirjan.

 

logo

 alakuva
Päivitetty 29.04.2015